Laatste wijziging aan deze pagina: 16/03/2019
  Contactgegevens.  
 
 
 

Heeft u algemene vragen, stuur dan een e-mail naar info@hpsvschieten.nl

 
 
 
 

Postadres secretariaat:

Haaglandse Politie Sport Vereniging,
Secr. afd. Schieten,
Hengelolaan 1262,
2544 GW 's Gravenhage

of stuur een mailtje naar secretariaat@hpsvschieten.nl

Ook kan u alle leden van het bestuur in één keer benaderen via bestuur@hpsvschieten.nl.

 
 
 
  Wilt u lid worden?

Dat kan natuurlijk altijd!
Tenminste, als u werkzaam bent bij één van de eenheden van de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Ministeries van BZK of Justitie.
Ook thuiswonende gezinsleden in de eerste graad mogen we toelaten.

Stuur in dat geval een mailtje naar secretariaat@hpsvschieten.nl en er zal u een inschrijfformulier worden toegezonden.

Voldoet u niet aan deze eisen maar woont u wel in de regio Den Haag dan kunt u op de site van de KNSA contact-adressen van verenigingen in de buurt vinden.
Wel kunnen we u de volgende verenigingen aanbevelen:

 
 
 
 

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de site, zet deze dan in een berichtje aan de webmaster.